Lorentz Storesund & Sønner AS kjøpte i 1992 Mobils tankanlegg på Karmøy. Herfra leverer vi bunkers og smøremidler til fiske- og frakteflåten. 

Gjennom samarbeide med Statoil Norge AS og andre har våre kunder adgang til de fleste og beste bunkringsanlegg langs hele norskekysten.

Vi formidler også leveranser av bunkers og smøreoljer i utenlandske havner.

Vi er hovedleverandør av Mobils anerkjente kvalitets smøremidler. I samarbeid med Mobil utarbeider vi smørekart til våre kunder.

Vi er også hovedleverandør av Statoils anerkjente produkter, slik som gassolje, smøreoljer, vaske- og avfettingsmidler og propangass. Også Statoils tekniske ekspertise er behjelpelig med utarbeidelser av smørekart.

I tillegg leverer vi diesel, fyringsoljer, parafin og smøremidler til landbasert virksomhet.

Informasjon_husstander_§12