Besøksadresse:
Storesundsveien 267
4260 TORVASTAD

Postadresse:
Postboks 59
4298 TORVASTAD

Telefon: 52 81 44 70
Telefax: 52 81 44 71

Vakttelefon: 478 39 807 (døgnvakt)

Telefon tankbil: 909 49 116

Daglig leder, Terje Storesund: 909 32 073

e-post:
post@storesundolje.no