Bestilling av parafin og fyringsolje:


Navn:
Adresse:
Postnummer:
Sted:
E-postadresse:
Telefon privat:
Telefon arbeid:

Parafin:
Tank Jeg bestiller full tank som er ca. liter.
  Jeg bestiller påfylling av liter.

Fat


Jeg har stk fat, og bestiller oppfylling.

Fyringsolje:
Jeg bestiller full tank som er ca. liter.
Jeg bestiller påfylling av liter.

Diesel:

Jeg bestiller full tank som er ca. liter.
Jeg bestiller påfylling av liter.


Ønsket dato for levering:


Kommentarer: